Mieszka?cy gminy Kaczory czcz? pami?? Powsta?cw Wielkopolskich

96. rocznica Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2014 r. na cmentarzu w Kaczorach odby?a si? uroczysto?? patriotyczna w 96. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Szko?? Podstawow? w Kaczorach. Tego dnia na grobach 24 Powsta?ców Wielkopolskich spoczywaj?cych na cmentarzach gminy Kaczory zosta?y zapalone znicze. Dzi?kujemy uczestnikom uroczysto?ci i osobom, które j?...

Czytaj więcej...

96. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Zaproszenie na uroczysto?? w sobot?, 27 grudnia 2014 r.

/22.12.2014/...

Czytaj więcej...

Czas, gdy Ludzie gniazda wsplnego ?ami? chleb biblijny

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

Jest w moim kraju zwyczaj, ?e w dzie? wigilijny, Przy wzej?ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, Ludzie gniazda wspólnego ?ami? chleb biblijny, Najtkliwsze przekazuj?c uczucia w tym chlebie. /C.K.Norwid "Op?atek"/ Wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz du?o szcz??cia w Nowym Roku....

Czytaj więcej...

Ocali? od zapomnienia

Przewodnik Katolicki o renowacji figury Matki Boskiej

„Przewodnik Katolicki" w numerze 48 z 30 listopada 2014 r., w swym sta?ym dodatku „DIECEZJA BYDGOSKA", zamie?ci? artyku? pt. "Ocali? od zapomnienia" o renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Jego autork? jest Ewa Semanicka, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic.  Przedstawiamy fotokopi? tego artyku?u w ca?o?ci i we fragmentach umo?liwiaj?cych odczytanie tekstu....

Czytaj więcej...

Losowanie

Nagrody dla nabywcw cegie?ek

14 listopada 2014 r.w Szkole Podstawowej w Kaczorach przeprowadzono losowanie nagród dla nabywców cegie?ek na renowacj? figury Matki Boskiej w Kaczorach. Losowania dokonali uczniowie pod nadzorem cz?onków SPKiO: Marioli Grabowskiej, Marioli Bilejczyk i Joanny Stachowiak. Nagrody wylosowa?y cegie?ki: - obraz: A-01, A-224 - ?wieczka: A-19, A-129, A-180 - album „Kaczory i okolice na starych fotografiach": A-115, A-179, A-295, B-54, C-11 - kubek z logo SPKiO: B-38, B-103 - figurka: A-13, A-226, B-193, ...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 26 powsta?cw spoczywa w kaczorskiej ziemi

    27 grudnia 2016 r., na cmentarzu parafialnym w Kaczorach odby?y obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainicjowane przez SPKiO. Przed uroczysto?ci? w Kaczorach cz?onkowie stowarzyszenia zapalili znicze w miejscach spoczynku...

    Czytaj więcej...