Gazeta Regionalna Powiat o wystawie w Kaczorach

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

 "Gazeta Regionalna Powiat" w numerze z 23 stycznia 2013 r. przynosi informacj? o przygotowywanej przez SPKiO w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach wystawie "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". Patronat merytoryczny sprawuje Muzeum Okr?gowe w Pile, patronat medialny "Przewodnik Katolicki". Wystawa jest organizowana w kontek?cie 500 - lecia...

Czytaj więcej...

W ?mi?owie podporucznik Adamczewski trwa na warcie

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 1863 r. rozpocz??o si? Powstanie Styczniowe, najwi?kszy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie trwa?o do jesieni 1864 r. Swym zasi?giem obj??o tylko ziemie zaboru rosyjskiego.Podczas powstania mia?o miejsce ponad 1200 bitew i potyczek. W si?ach polskich uczestniczy?o ??cznie ok. 200 tys. osób. Armia rosyjska pod koniec 1863 r....

Czytaj więcej...

Przewodnik Katolicki informuje o kaczorskiej wystawie

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

„Przewodnik Katolicki" w numerze z 20.01.2013, w rozk?adówce „Parafie w Roku Wiary – nowe inicjatywy, ciekawe pomys?y", informuje o organizowanej przez SPKiO wystawie „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", której otwarcie nast?pi 2 lutego 2013 r....

Czytaj więcej...

Muzeum patronem w ko?ciele

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Muzeum Okr?gowe w Pile sprawuje patronat merytoryczny nad wystaw? "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o" przygotowywan? przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach. Otwarcie wystawy: w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej czyli Ofiarowania Pa?skego, 2 lutego 2013 (sobota), o godz. 15.00. Z ramienia Muzeum...

Czytaj więcej...

Tr?bka w ko?ciele

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Otwarcie wystawy "Wiara naszych przodkow - co przetrwa?o" nast?pi w sobot? 2 lutego 2013 r.: w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej.  W trakcie cz??ci artystycznej programu otwarcia wyst?pi tr?bacz, który zagra melodie dwóch pie?ni maryjnych. B?dzie to nawi?zanie do gry Franciszka Kozaka, który za czasów ks. W?adys?awa Dopiera?y wygrywa? na tr?bce melodie pie?ni...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Hołd złożony zamordowanym w Górach Morzewskich

    Przedstawiciele SPKiO, 5 listopada 2021 r., wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę niemieckiego mordu w Górach Morzewskich, dokonanego 7 listopada 1939 r.  Niemiecka lista rozstrzelanych na Wzgórzach Morzewskich wymienia...

    Czytaj więcej...