Nowy sztandar dla OSP Kaczory

90-lecie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Kaczorach

W 2013 roku obchodzimy jubileusz 500-lecia Kaczor.  W ten jubileusz wpisuje si? wyra?ona mniejsz? liczb?, ale bardzo wa?na 90. rocznica utworzenia w Kaczorach stra?y po?arnej. Z okazji tej rocznicy kaczorska Ochotnicza Stra? Po?arna, 16 czerwca 2013 r., otrzyma?a nowy sztandar. W uroczysto?ci po raz ostatni uczestniczy? sztandar ufundowany na 50-lecie...

Czytaj więcej...

Majwka 2013: na 500-lecie Kaczor

Czy odnowi si? tradycja majowych spotka??

...

Czytaj więcej...

Na majwk?, na majwk?...

Radosne 500-lecie Kaczor

...

Czytaj więcej...

5 maja 2013

500-lecie Kaczor

5 maja 2013 min??o 500 lat od daty pierwszego zapisu potwierdzaj?cego istnienie Kaczor. W tym jubileuszowym dniu w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach odby?a si? Msza ?w. w intencji „by?ych i obecnych – ?ywych i zmar?ych mieszka?ców Kaczor", poprzedzaj?ca posadzenie D?BU NA 500-LECIE KACZOR. Msz? koncelebrowali proboszcz parafii,...

Czytaj więcej...

5 maja 1513

500-lecie Kaczor

Przewodniki, informatory, prospekty podaj?, ?e w roku 1513 pojawiaj? si? pierwsze zapiski o wsi Kaczory – nie podaj? ?ród?a tej informacji. T? dat? zweryfikowa?a w ?ród?ach historycznych, nale??ca do Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, Paulina Parecka. Oto jej ustalenia: W monografii historycznej z 1932 r. napisanej przez Konstantego Jana H?ady?owicza...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Spod znaku Rodła

    Przedstawiciele SPKiO uczestniczyli w konferencji pt. „Spod znaku Rodła. W 80. rocznicę śmierci ks. dra Bolesława Domańskiego", która odbyła się 25.09.2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Organizatorami konferencji...

    Czytaj więcej...