40 lat temu w Kaczorach

Kaczory, 15 -16 października 1978 r.

W ramach peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Bydgoskiej, od soboty 17 listopada do środy 21 listopada 2018 r., obraz obecny będzie w parafiach Gminy Kaczory (przez kolejne dni: w Rzadkowie, Morzewie, Dziembowie, w Kaczorach i Śmiłowie). Pierwsza peregrynacja obrazu Matki Bożej przez polskie parafie rozpoczęła się 29 sierpnia 1957...

Czytaj więcej...

Ksiądz prałat Ignacy Geldner (1890 - 1968)

Wspomnienie

Mija pół wieku (18.10.1968 r.) od śmierci księdza prałata Ignacego Geldnera, proboszcza parafii Śmiłowo. Przypominając Jego postać, przywołujemy informacje dotąd nieznane. 1. RODZINA Ks. Ignacy Geldner urodził się 30 grudnia 1890 r. w Wojciechowie (obecnie Gmina Jaraczewo, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie). Jego rodzicami byli Ignacy Geldner i Anna z domu Ratajska....

Czytaj więcej...

Ma?gorzata Grzesiuk (1955 - 2014)

Wspomnienie w 4. rocznic? ?mierci

Przed czterema laty zmar?a Ma?gorzata Grzesiuk. By?a cz?onkiem naszego Stowarzyszenia. Wielu z nas ??czy?y z Ni? lata wspólnej pracy zawodowej. Niektórzy cieszyli si? Jej przyja?ni?. To nieprawda, ?e nie ma ludzi niezast?pionych… Ma?gorzata Grzesiuk (z domu: Pietkiewicz) urodzi?a si? 30 lipca 1955 r. w Pile. W 1974 r. uko?czy?a Liceum...

Czytaj więcej...

6 lat dzia?alno?ci SPKiO

Przypominamy najwa?niejsze dzia?ania SPKiO

Przed paroma dniami min??o sze?? lat od za?o?enia SPKiO. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku. Impulsem do powstania stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem dzia?alno?ci stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z...

Czytaj więcej...

Krzy? mi?dzy trzema d?bami

Wotum Romana Kopertowicza odnowione

W 1945 roku Roman Kopertowicz, dzi?kuj?c Bogu za szcz??liwy powrót z II Wojny ?wiatowej do Ojczyzny i domu rodzinnego, postawi? w Kaczorach krzy?. Krzy? stan?? w miejscu mi?dzy trzema d?bami, w którym ??czy si? 5 ulic: Chodzieska, Dworcowa, Mleczna, Ko?cielna i Górna. Nara?one przez 70 lat na ci?g?e dzia?anie czynników atmosferycznych drewno...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 10 lat SPKiO

    Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic powstało we wrześniu 2012 r. Mija 10 lat działalności Stowarzyszenia. Zapraszamy na jubileuszową Mszę świętą, która odbędzie się w niedzielę, 11 września 2022 r., o...

    Czytaj więcej...