Patronat Muzeum Okręgowego w Pile i "Przewodnika Katolickiego"

Wystawa "Wiara naszych przodków - co przetrwało"

2 lutego 2013, w kościele pw. bł?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, zostanie otwarta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic wystawa "Wiara naszych przodków - co przetrwało". Patronat merytoryczny nad wystawą sprawuje Muzeum Okręgowe w Pile, patronat medialny "Przewodnik Katolicki " xxx...

Czytaj więcej...

Powsta?cy wielkopolscy w Kaczorach

94 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

...

Czytaj więcej...

Powsta?cy wielkopolscy w Kaczorach

27 grudnia 2012 r., w 94 rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic z?o?yli kwiaty na grobach powsta?ców wielkopolskich spoczywaj?cych na cmentarzu w Kaczorach. Tymi powsta?cami s?: Leon Wiórek, Wac?aw Chojnacki, Klemens We?nic. W uroczysto?ci wzi?li udzia? cz?onkowie ich rodzin....

Czytaj więcej...

Wiara naszych przodków - co przetrwało

Zapowiedź wystawy

2 lutego 2013, w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, zostanie otwarta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic wystawa "Wiara naszych przodków - co przetrwało". Wystawa jest wyrazem naszego włączenia sę w obchody Roku Wiary oraz chęci utrwalania pamięci przodków w kontekście przypadającego w 2013 r. 500-lecia wsi...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Walne Zebranie Cz?onkw SPKiO

    11 marca 2016 r. odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków SPKiO podsumowuj?ce dzia?alno?? w 2015 r. Zebrani przyj?li sprawozdanie Zarz?du, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarz?d otrzyma? absolutorium. Przyj?to plan pracy...

    Czytaj więcej...