Tylko 10 dni

500-lecie Kaczor. Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o.

Jeszcze przez 10 dni mo?na w ko?ciele pw. b?. F.Siedliskiej w Kaczorach ogl?da? wystaw? „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", przygotowan? przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic na 500-lecie Kaczor. Wystawa czynna jest do niedzieli, 24 lutego 2013 r. (w??cznie). Zwiedza? j? mo?na przed wszystkimi Mszami ?w. i po nich....

Czytaj więcej...

Ars sacra: verbum et musica

Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o. 500-lecie Kaczor. Cz. II

Osoby przyby?e 2 lutego 2013 r. do ko?cio?a pw. b?. F. Siedliskiej w Kaczorach na otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", zorganizowanej w Roku Wiary przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ramach obchodów 500-lecia Kaczor, po cz??ci historycznej uczestniczy?y w programie artystycznym. Patronat merytoryczny nad wystaw? sprawuje...

Czytaj więcej...

Pierwsza taka w Kaczorach...

Wiara naszych przodkw co przetrwa?o. 500-lecie Kaczor. Cz. I

Setki osób przyby?y w sobot? 2 lutego 2013 r. w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej, do ko?cio?a pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach na otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". W Roku Wiary wystaw? zorganizowa?o Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ramach obchodów 500- lecia Kaczor. Patronat merytoryczny nad wystaw?...

Czytaj więcej...

Z Poznania do Kaczor

Wiara naszych przodkw co przetrwa?o. 500-lecie Kaczor

Redaktor "Przewodnika Katolickiego" B?a?ej Tobolski potwierdzi? w mailu do redakcja@mojekaczory.pl obecno?? tygodnika na otwarciu wystawy "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach na 500-lecie Kaczor, w Roku Wiary. "Przewodnik Katolicki" jest ogólnopolskim periodykiem z siedzib? w...

Czytaj więcej...

Dawne Kaczory na pocztwkach

500- lecie Kaczor

Od 2 lutego 2013 r. SPKiO, zgodnie z § 5 p. 2 Statutu, b?dzie rozprowadza?o cegie?ki w postaci pakietu 6 pocztówek z widokami dawnych Kaczor. Cena cegie?ki: 10 z?. Dochód z dystrybucji cegie?ek przeznaczony jest na realizacj? statutowych celów Stowarzyszenia....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Kochasz Polsk?, wywie? flag?.

    Prosimy wszystkich: szanuj?c Polsk?, wywie? 2 maja flag? pa?stwow?. „Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?" – pisa? Czes?aw Janczarski (ur. 2.09.1911r. w...

    Czytaj więcej...