Uroczysto?? ods?oni?cia i po?wi?cenia figury NMP w Kaczorach

Dzie?o buduj?ce wsplnot?

...

Czytaj więcej...

Zapraszamy na uroczysto?? po?wi?cenia figury NMP

Ju? wkrtce figura NMP w pe?nej krasie

Zapraszamy w najbli?sz? niedziel?, 31 maja 2015 r., o godz. 17.00, na uroczysto?? ods?oni?cia i po?wi?cenia odnowionej figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach. Po?wi?cenia dokona ks. Zbigniew Zgoli?ski, wikariusz parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach. /26.05.2015/...

Czytaj więcej...

Zielono wok? figury

Trawnik wyrs? w ci?gu kilku godzin

Trwaj? prace, które nadaj? ostateczny wygl?d odnowionej figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach i jej otoczeniu. Na postument wróci?a tablica z pozdrowieniem skierowanym do Matki Boskiej: „AVE MARIA". Prawie w ca?o?ci wykonano malowanie betonowych bry? postumentu, s?upków i murków. W miniony pi?tek, 22 maja 2015 r., zazieleni? si? otaczaj?cy figur? teren:...

Czytaj więcej...

Figura ju? czeka

Kontynuacja prac wok? figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach

...

Czytaj więcej...

Modlitwa za nasz? Ma?? Ojczyzn?: 5 maja 2015 r.

Msza ?wi?ta w 502. rocznic? Kaczor

We wtorek, 5 maja 2015 r., w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach sprawowana by?a Msza ?w. w intencji przedstawionej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic: Z okazji 502. rocznicy wzmianki o Kaczorach, z podzi?kowaniem za istnienie naszej „Ma?ej Ojczyzny", z pro?b? o opiek? Bo?? i dalsze ?aski dla...

Czytaj więcej...