Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw Ojczyzn? mi??! W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej si?? sw? si??. Dom nasz i maj?tno?? ca??, i wszystkie wioski z miastami. A S?owo Cia?em si? sta?o i mieszka?o mi?dzy nami. Franciszek Karpi?ski (1741-1825) Wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic, naszym sponsorom, osobom nas...

Czytaj więcej...

Historia jest w nas...

Promocja ksi??ki Jest na mapie ma?a kropka

4 grudnia 2016 r., w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, odby?a si? uroczysta promocja drugiej wydanej przez SPKiO ksi??ki pt. „Jest na mapie ma?a kropka…" Promocj? prowadzi? Marcin Konieczny. Jako pierwszy g?os zabra? prezes SPKiO Bogdan Lach. Powiedzia? on: „W imieniu Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic witam wszystkich...

Czytaj więcej...

Nowa ksi??ka dost?pna ju? od 4 grudnia

Promocja ksi??ki Jest na mapie ma?a kropka

Ju? za kilka dni dost?pna b?dzie kolejna, wydana przez SPKiO, ksi??ka pt. "Jest na mapie ma?a kropka…", pokazuj?ca histori? Kaczor i okolic. Zapraszamy na jej promocj? w niedziel?, 4 grudnia 2016 r., o godz. 16.00, do ko?cio?a pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach (po zako?czeniu Mszy ?w. o 15.00). W...

Czytaj więcej...

Jest na mapie ma?a kropka

SPKiO wydaje drug? ksi??k?

W 2013 r. SPKiO opublikowa?o album pt. „Kaczory i okolice na starych fotografiach". Obecnie zespó? redakcyjny stowarzyszenia ko?czy prac? nad drug? ksi??k? pt. „Jest na mapie ma?a kropka…". Ponad 180 stron, setki fotografii, osób, wydarze?…. Prezentujemy projekt ok?adki i kilka stron nowego wydawnictwa. Dalsze informacje wkrótce....

Czytaj więcej...

Za Polsk? oddali swe ?ycie

Rocznica mordu w Grach Morzewskich

...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Ocali? od zapomnienia

    W ostatni dzie? maja 2016 r. odby?o si? Nabo?e?stwo Majowe przy figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 1. rocznic? jej odnowienia. Padaj?cy deszcz i pomruki burzy nie przeszkodzi?y wiernym...

    Czytaj więcej...