100. rocznica katastrofy lotniczej pod Kaczorami

17 lipca 1913 r. Sterowiec SL-1 rozbity pod Kaczorami

Sterowiec Sch?tte-Lanz 1, czyli SL-1, pierwszy lot odby? w pa?dzierniku 1911 r., w grudniu 1912 r. przej?ty zosta? przez armi? niemieck?. W chwili wybuchu I wojny ?wiatowej armia niemiecka mia?a 11 sterowców. SL-1 nie doczeka? jednak wojny, bo swój lotniczy ?ywot zako?czy? pod Kaczorami 17 lipca 1913 r. Przedstawiamy dwie...

Czytaj więcej...

Internetowa statystyka

P? roku witryny www.mojekaczory.pl

Za kilka dni up?ynie pó? roku od otwarcia witryny www.mojekaczory.pl. Z tej okazji przedstawiamy ma?? statystyk?. Pierwsze osoby odwiedzi?y nas 18 stycznia 2013 r. Tych osób by?o 31. Najwi?cej odwiedzin by?o: 4 lutego 2013 r.: 90 7 maja 2013 r.: 85 20 maja 2013 r.: 84 Te maksymalne liczby maj?...

Czytaj więcej...

20 lipca 2013 r.: promocja historycznego albumu o Kaczorach i okolicy

Ksi??ka na 500-lecie Kaczor

Ksi??ka z archiwalnymi fotografiami Kaczor i okolic, wydana w ramach obchodów 500-lecia Kaczor, ujrzy ?wiat?o dzienne w sobot?, 20 lipca 2013 r. Szczegó?y na plakacie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic:...

Czytaj więcej...

Fotograficzno - historyczne ?ledztwo

Album na 500-lecie Kaczor

W?ród zdj??, do których dotarli cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic przygotowuj?cy publikacj? albumu „Kaczory i okolice na starych fotografiach", s? takie, o których nie ma ?adnych informacji. Przestawiamy 3 spo?ród fotografii zdobytych przez Bogdana Lacha. Nie wiemy, gdzie i kiedy zosta?y zrobione ani kogo przedstawiaj?. Nie wiemy nawet, czy...

Czytaj więcej...

Kaczory i okolice na starych fotografiach

Ksi??ka na 500-lecie Kaczor

Dobieg?y ko?ca prace redakcyjne nad albumem ze starymi fotografiami Kaczor i okolic. Oko?o 220 fotografii (przewa?aj? zdj?cia sprzed 1939 r.) podzielono na kilka tematycznych dzia?ów. Znakomita wi?kszo?? fotografii zostanie upubliczniona po raz pierwszy. Fotografie mieszka?ców Kaczor i miejscowo?ci s?siednich pokazuj? ich w grupie uczniów, przy pracy, na procesji Bo?ego Cia?a,...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Zapraszamy do Morzewa

    Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic zaprasza na uroczysą Mszę św. w intencji Ojczyzny w niedzielę, 10 listopada 2019 r., o godz. 11.00,  w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie. Fotografia ko?cio?a...

    Czytaj więcej...