Kaczory i okolice na starych fotografiach

Ksi??ka na 500-lecie Kaczor

Dobieg?y ko?ca  prace redakcyjne nad albumem ze starymi fotografiami Kaczor i okolic. Oko?o 220 fotografii (przewa?aj? zdj?cia sprzed 1939 r.) podzielono na kilka tematycznych dzia?ów. Znakomita wi?kszo?? fotografii zostanie upubliczniona po raz pierwszy. Fotografie mieszka?ców Kaczor i miejscowo?ci s?siednich pokazuj? ich w grupie uczniów, przy pracy, na procesji Bo?ego Cia?a, ale tak?e na majówce czy w restauracji "u Kujawy" itd., itp.
Ksi??k? pt. „Kaczory i okolice na starych fotografiach” wydaje Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ramach obchodów  500-lecia Kaczor.    
Trwaj? prace w drukarni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...