Spotkanie z synem ?o?nierza wykl?tego

Kaczorscy Patrioci zapraszaj?

Z okazji V Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych Kaczorscy Patrioci zapraszaj? na spotkanie z Dariuszem ?urkiem, synem ?o?nierza wykl?tego. Spotkanie odb?dzie si? w pi?tek, 24 lutego 2017 r., o godz.17:00, w salce Urz?du Gminy w Kaczorach. Oto tre?? zaproszenia, które Kaczorscy Patrioci zamie?cili na swoim Facebooku: Zbli?a si? Narodowy Dzie?...

Czytaj więcej...

Rozstrzelany za Polsk?

W?adys?aw Kaja: nauczyciel, ?o?nierz, patriota

Otwieramy raz jeszcze wydan? przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? im. Stefana Michalskiego w Chodzie?y, z inspiracji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej, ksi??k? „Nauczyciele i wychowawcy". Ukaza?a si? ona w 2005 r. jako trzeci tom cyklu „Zas?u?eni dla Ziemi Chodzieskiej". Henryk Zydorczak, prezes TMZCh, pisze we wst?pie: „Ksi??ka ta ma za zadanie przypomnienie...

Czytaj więcej...

Nowy Rok 2017 w Kaczorach

Fotografie Bogdana Lacha

Trwaj?c w bo?onarodzeniowym nastroju, prezentujemy noworoczne fotografie Kaczor. Zach?caj?c do ich obejrzenia, zapraszamy do przes?ania na nasz adres: redakcja@mojekaczory.pl zdj?? innych miejscowo?ci naszej Gminy. Opublikujemy je. Prezentowane ni?ej fotografie wykona? Bogdan Lach....

Czytaj więcej...

26 powsta?cw spoczywa w kaczorskiej ziemi

98. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2016 r., na cmentarzu parafialnym w Kaczorach odby?y obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainicjowane przez SPKiO. Przed uroczysto?ci? w Kaczorach cz?onkowie stowarzyszenia zapalili znicze w miejscach spoczynku Powsta?ców Wielkopolskich na cmentarzach w ?mi?owie, Równopolu, Rzadkowie, Morzewie, Dziembowie i w Górach Morzewskich. Wyst?pienie prezesa SPKiO Bogdana Lacha. Witam...

Czytaj więcej...

Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

98. rocznica wybuchu zwyci?skiego zrywu Wielkopolan

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? we wtorek, 27 grudnia 2016 r., o godz. 12.00, na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej lub powsta?czej....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Mikołajki w Budowlance

    6 grudnia 2018 r. uczennice SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZORACH wzięły udział w „Mikołajkach w Budowlance" w Pile. Tego dnia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile, oprócz...

    Czytaj więcej...