Dzi?kujemy za wsp?prac?

Ks. H. Krawczy?ski i ks.Z.Zgoli?ski odeszli z Kaczor

...

Czytaj więcej...

Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

SPKiO oraz Kaczorscy Patrioci wsplnie organizuj? uroczysto??

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz „Kaczorscy Patrioci" zapraszaj? na obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w niedziel?, 27 grudnia 2015 r., o godz. 12³º na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej. 14.12.2015/...

Czytaj więcej...

Zmar? ks. kan. Edward Wosik

Proboszcz Parafii Kaczory w latach 1975 - 1987

4 pa?dziernika 2015 r., w wieku 80 lat, zmar? ks. kanonik Edward Wosik, emerytowany kap?an diecezji bydgoskiej, proboszcz Parafii w Kaczorach w latach 1975 - 1987. Ks. E. Wosik urodzi? si? 23 sierpnia 1935 r. w Twardowie. Po uko?czeniu Liceum Ogólnokszta?c?cego w Pleszewie, w 1954 r., wst?pi? do Prymasowskiego Wy?szego Seminarium...

Czytaj więcej...

3 lata dzia?alno?ci SPKiO

Przypominamy najwa?niejsze dzia?ania SPKiO

Przed miesi?cem min??y trzy lata od za?o?enia SPKiO. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 r. Impulsem do powstania stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem dzia?alno?ci stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach...

Czytaj więcej...

Pami?tamy o naszych bohaterach

Przy grobach kaprala P. Konieczki i S. ?awniczaka

1 wrze?nia 2015 r., w 76. rocznic? wybuchu II Wojny ?wiatowej, przedstawiciele SPKiO z?o?yli kwiaty na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego Szczepana ?awniczka. Ci nasi krajanie zgin?li za Polsk? ju? w pierwszym dniu niemieckiej agresji na nasz kraj. Spoczywaj? na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie. /02.09.2015/...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Jubileusz na ulicy

    W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic przy dwóch ulicach, którymi wje?d?a si? do Kaczor, umie?ci?o banery informuj?ce o jubileuszu 500-lecia Kaczor. Jeden baner stan?? przy ul. Pilskiej, drugi...

    Czytaj więcej...