Ca?a wie? go?ci?a Krlow? Polski

35 lat temu przez gmin? Kaczory wedrowa? obraz Matki Boskiej

W latach 1953 -1956 przebywaj?cy w wi?zieniu Prymas Polski kard. Stefan Wyszy?ski opracowa? plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysi?clecia Chrztu Polski. Istotn? cz??ci? tych przygotowa? sta?a si? peregrynacja kopii Obrazu Matki Bo?ej z Jasnej Góry. Kopia Cudownego Obrazu rozpocz??a sw? pielgrzymk? po Polsce 29 sierpnia 1957 roku od archikatedry...

Czytaj więcej...

Wystawa modeli samolotw i pojazdw militarnych

Salon Aleksandry i Marka Zenelw otwiera swoje podwoje

W trwaj?cym jeszcze roku 500-lecia Kaczor zapraszamy na wystaw? modeli samolotów i pojazdów militarnych wykonanych przez cz?onków Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych. Wystawa odb?dzie si? w niedziel?, 20 pa?dziernika 2013 r., w godz. 10.00 - 15.00, w nowo otwartym salonie Aleksandry i Marka Zenelów: Kaczory, ul. Pilska 8A. Wst?p: wolny. Uwaga!...

Czytaj więcej...

Wojciech Kicman w Kaczorach

Towarzystwo Pami?ci Powstania Wielkopolskiego

W poniedzia?ek, 23 wrze?nia 2013 r., o godz. 18.00, w siedzibie SPKiO (Kaczory, ul. Ko?cielna 18), odb?dzie si? spotkanie z Wojciechem Kicmanem, cz?onkiem Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego, poszukiwaczem ?ladów i znawc? Powstania, które obj??o tak?e nasze tereny a jego uczestnicy spoczywaj? na naszych cmentarzach. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich ch?tnych....

Czytaj więcej...

Zmar? Kazimierz Rybak

Odszed? najstarszy mieszkanec gminy Kaczory

Ze smutkiem dowiedzieli?my si?, ?e zmar? Pan Kazimierz Rybak, najstarszy mieszkaniec Kaczor i naszej Gminy. Urodzi? si? 9 listopada 1908 r....

Czytaj więcej...

Muzyczne ?wi?to w Kaczorach

Kartka z kalendarza historycznego

23 maja 1937 r. by? w Kaczorach dniem ?wi?tecznym nie tylko z powodu niedzieli. Dlaczego? Prosimy o przeczytanie orygina?u informacji z przedwojennego periodyku*). Pojawiaj? si? tu nazwiska ludzi, których wielu z nas jeszcze pami?ta: *) ?ród?o: O?wiata Pozaszkolna. Miesi?cznik po?wi?cony zagadnieniom praktycznym pracy spo?eczno – o?wiatowej". Dodatek do Dziennika Urz?dowego...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Wiara naszych przodków - co przetrwało

    2 lutego 2013, w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, zostanie otwarta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic wystawa "Wiara naszych przodków - co przetrwało". Wystawa jest wyrazem...

    Czytaj więcej...