Stara ksi??ka, dwie dziewczyny i ch?opak

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Drukowane w 1793 r. w Wilnie dzie?o ks. Piotra Skargi b?dzie najstarszym eksponatem na wystawie „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic z okazji 500-lecia Kaczor i Roku Wiary: otwarcie 2 lutego 2013 r. o godz. 15.00 w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w...

Czytaj więcej...

Projekt staje si? faktem

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

W sobot?, 2 lutego 2013 r., o godz. 15.00, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach nast?pi otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" urz?dzanej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic z okazji 500 - lecia Kaczor i Roku Wiary. W?ród mediów podaj?cych informacj? o wystawie jest Internetowy...

Czytaj więcej...

?eby sko?czy?, trzeba zacz??

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Rozpocz?? si? ostatni etap przygotowa? wystawy „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" urz?dzanej z okazji 500 - lecia Kaczor i Roku Wiary. Cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic po kierunkiem plastyka Ma?gorzaty Fija?kowskiej i historyka Marka Fija?kowskiego - pracowników Muzeum Okr?gowego w Pile (patrona merytorycznego wystawy), dokonali rozmieszczenia eksponatów w przestrzeni...

Czytaj więcej...

Ze ?mi?owa do Kaczor...

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Na wystawie materialnych ?wiadectw wiary „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", której otwarcie w ko?ciele pw. b?. F. Siedliskiej w Kaczorach nast?pi w sobot?, 2 lutego 2013 r., o godz. 15.00, pojawi si? wyj?tkowy obiekt. Proboszcz Parafii pw. ?w. Ma?gorzaty P. M. i Matki Bo?ej Szkaplerznej w ?mi?owie, ks.kanonik Jerzy...

Czytaj więcej...

Poszed?, gdy mia? 19 lat

150 rocznica Powstania Styczniowego, Msza ?w. w ?mi?owie

Józef Adamczewski (1844 – 1923), gdy mia? 19 lat, poszed? do powstania 1863 roku. My?la? o tym pó?niej tak, jak inni powsta?cy „Na stos rzucili?my swój ?ycia los, na stos, na stos…". Nie znamy dalszego losu tego weterana Powstania Styczniowego. Wiemy, ?e by? nadle?niczym (w jakich latach?) w Zelgniewie. Herb...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Dzięki nim żyjemy w Wielkopolsce

    28 grudnia 2019 r., na cmentarzu parafialnym w Kaczorach, odbyły się obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przygotowane wspólnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic i Szkołę Podstawową w Kaczorach....

    Czytaj więcej...