Dlaczego Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic (SPKiO) powstało we wrześniu 2012 r., osobowość prawną uzyskało 23.10.2012 r. (Numer KRS 0000437392). Celem działalności Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzyo historii, osiągnięciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z nią związanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach. Stowarzyszenie chce utrwalić wiedzę osób związanych z Kaczorami,...

Czytaj więcej...

Statut

(Aktualizacja:14.05.2018 r.)

STATUT „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KACZOR I OKOLIC" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic" i w dalszej treści zwane jest „Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ustawy z dnia 24 kwietnia...

Czytaj więcej...

Zapraszamy

Adres, telefon, KRS, REGON, NIP...

 Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic Prezes: Bogdan Lach Wiceprezes: Ewa Semanicka Skarbnik: Paulina Parecka Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic ul. Chodzieska 17 64- 810 Kaczory Telefon: 510 604 415 Strona internetowa Stowarzyszenia : www.mojekaczory.pl Bank : Bank Pocztowy S.A. Oddz. PIŁA Nr konta : 89 1320 1351 2226 7643...

Czytaj więcej...

Aktualności

„To właśnie tego wieczoru Bóg rodzi się w człowieku"

To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny...

Czytaj więcej...