Mieszka?cy gminy Kaczory czcz? pami?? Powsta?cw Wielkopolskich

96. rocznica Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2014 r. na cmentarzu w Kaczorach odby?a si? uroczysto?? patriotyczna w 96. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Szko?? Podstawow? w Kaczorach.
Tego dnia na grobach 24 Powsta?ców Wielkopolskich  spoczywaj?cych na cmentarzach gminy Kaczory zosta?y zapalone znicze.
Dzi?kujemy uczestnikom uroczysto?ci  i osobom, które j? przygotowa?y oraz wszystkim mieszka?com gminy Kaczory, którzy uczcili Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej.
Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...