Losowanie

Nagrody dla nabywcw cegie?ek

14 listopada 2014 r.w Szkole Podstawowej w Kaczorach przeprowadzono
losowanie nagród dla nabywców cegie?ek na renowacj? figury Matki Boskiej
w Kaczorach. 
Losowania dokonali uczniowie pod nadzorem cz?onków SPKiO: Marioli Grabowskiej, Marioli Bilejczyk i Joanny Stachowiak.

Nagrody wylosowa?y cegie?ki:
- obraz: A-01, A-224
- ?wieczka: A-19, A-129, A-180
- album „Kaczory i okolice na starych fotografiach”: A-115, A-179, A-295, B-54, C-11
- kubek z logo SPKiO: B-38, B-103
- figurka: A-13, 
A-226, B-193, 

Nagrody nale?y odbiera? do 31 grudnia 2014 r. w siedzibie SPKiO: Kaczory, ul. Chodzieska 17, tel. 510-604-415

Przedstawiamy regulamin i protokó? losowania oraz fotografie nagród.
/15.11.2014/

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...