Ocali? od zapomnienia

Przewodnik Katolicki o renowacji figury Matki Boskiej

„Przewodnik Katolicki” w numerze 48 z 30 listopada 2014 r., w swym sta?ym dodatku „DIECEZJA BYDGOSKA”, zamie?ci? artyku?  pt. "Ocali? od zapomnienia" o renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Jego autork? jest Ewa Semanicka, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació?  Kaczor i Okolic. 
Przedstawiamy fotokopi? tego artyku?u w ca?o?ci  i we fragmentach umo?liwiaj?cych odczytanie tekstu.                 
/4.12.2014/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...