moje?abostowo.pl

Podziel si? wspomnieniami z kolonii w ?abostowie

 

Na adres:  redakcja@mojekaczory.pl przyszed? list.

Witam!
Chcia?bym si? dowiedzie?, czy zamierzacie Pa?stwo zaj?? si? kiedy? tematyk? o?rodka kolonijnego w ?abostowie. Jak pami?tam z lat 70. XX w., przyje?d?a?o tam corocznie tak wiele dzieci i kadry wychowawczej, przez co obiekt ten w fenomenalny sposób t?tni? ?yciem. Z tym miejscem ??cz? mnie bardzo mi?e i nostalgiczne wspomnienia i nie ukrywam, ?e by?oby wielce frapuj?cym móc dowiedzie? si? co? wi?cej, poogl?da? stare zdj?cia itp.
Pozdrawiam.
Marek Idziak, Swarz?dz

[Marek Idziak wyrazi? zgod? na udost?pnienie swoich danych.]


Zainspirowani listem Pana Marka Idziaka  prosimy  uczestników kolonii w ?abostowie o nadsy?anie wspomnie?.
Trzeba tylko usi??? i zacz?? pisa?: na papierze, w komputerze - medium jest tylko narz?dziem. Gor?co zach?camy.  Do?wiadczenie pisz?cych wspomnienia pokazuje, ?e wraz z pisaniem wracaj? informacje z przesz?o?ci.
Nawet kilka zda? przes?anych do nas wzbogaci opis ?abostowa, którego sama nazwa  brzmi jak
mi?e wspomnienie lata. Wa?ny jest ka?dy szczegó?. Jak wygl?da? kolonijny dzie?, posi?ki, apele, noclegi, kolonijne zwyczaje, czas wolny, wycieczki itd. Nazwiska uczestników i opiekunów. Te szczegó?y mog? z?o?y? si? na mozaik? pokazuj?c? nasze  ?abostowo. A mo?e od?yj? kolonijne znajomo?ci i przyja?nie...
Bardzo cenne s? wszelkie fotografie, nawet te z pozoru nieatrakcyjne.


Wspomnienia w formie listów „papierowych” prosimy nadsy?a? na adres:

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic
ul. Chodzieska 17,
64-810 Kaczory

Wspomnienia  w formie cyfrowej na  redakcja@mojekaczory.pl

Telefon kontaktowy:  510 604 415

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...