Andrzej Szymczak (1950 – 2018)

NAUCZYCIEL

Mija pierwsza rocznica śmierci Andrzeja Szymczaka - członka naszego Stowarzyszenia, naszego Kolegi, nauczyciela kilkorga z nas. Jemu poświęcamy poniższe wspomnienie.


Andrzej Szymczak urodził się 8 grudnia 1950 r. w Chodzieży.
Po ukończeniu szkoły podstawowej wybrał na miejsce kształcenia cieszące się dobrą sławą Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie.

W 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, otwierano seminaria nauczycielskie. Pierwsze seminarium nauczycielskie na terenie Wielkopolski powstało właśnie  w Rogoźnie: otwarto je 15 maja1919 r.  W 1937 r. seminaria  przekształcono w licea pedagogiczne. Po wojennej przerwie, w 1945 r., licea kontynuowały kształcenie nauczycieli.  W 1969 r., po 50 latach pracy, wszystkie licea pedagogiczne w Polsce zostały rozwiązane – z wielka szkodą dla polskiej oświaty.
Obecnie w siedzibie dawnego Liceum Pedagogicznego  w Rogoźnie mieści się Zespół Szkół im. H. Cegielskiego.

Andrzej Szymczak był absolwentem ostatniego rocznika LP w Rogoźnie, zdał maturę w  1969 r. W tym też roku rozpoczęła się jego droga zawodowa. W roku szkolnym 1969/70 pracował w Zasadniczej Szkole Rolniczej  w Oleśnicy k. Chodzieży, przez następne 3 lata w Wydziale Oświaty w Chodzieży. W latach 1973 -1976 pracował w Zbiorczej Szkole Gminnej w Malanowie, w powiecie tureckim: był kierownikiem Punktu Filialnego w Kolnicy.
Później rozpoczyna się jego praca w Gminie Kaczory W roku szkolnym 1976/77  uczył w Szkole Podstawowej w Morzewie.
A. Szymczak pracując, podnosi swoje kwalifikacje: w 1973 r. kończy studia w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Poznaniu na kierunku „Nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym”, w 1979 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, z wynikiem „bardzo dobrym”, uzyskuje tytuł magistra pedagogiki.

W 1977 rozpoczyna blisko 30-letnią pracę w Szkole Podstawowej w Kaczorach. Był nauczycielem, pełnił funkcję Gminnego Inspektora Oświaty i  Zastępcy Gminnego Dyrektora Szkól i Przedszkoli. Był nauczycielem, który swych uczniów zarażał miłością do muzyki, uczył pierwszych liter, podstaw matematyki i innych przedmiotów.
Był twórcą zespołów wokalnych „Promyk” i „Promyczek”, które pod jego  przewodnictwem odnosiły liczne sukcesy na przeglądach i festiwalach powiatowych,  wojewódzkich i ogólnopolskich. Spod jego skrzydeł wyszły w świat utalentowane muzycznie osoby, on pierwszy dostrzegł ich talent i wiedział, jak go rozwijać.
Poświęcał dużo swojego czasu  zuchom i harcerzom podczas zbiórek, rajdów i  biwaków.
Od początku swojej drogi zawodowej był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez wiele lat  pełnił różne funkcje w zarządzie kaczorskiego oddziału ZNP, był jego prezesem. 
W 2006 r. przeszedł na emeryturę.

Był członkiem  Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej.
Jako społeczny kurator sądowy pomagał młodym ludziom, którym czasem gmatwało się życie .
W latach 2007 – 2011 działał w samorządzie gminnym jako sołtys Kaczor.
Od 2012 r. pełnił funkcję organisty parafii w Kaczorach, ale już wcześniej pomagał w tej posłudze wieloletniemu organiście, panu Władysławowi Załachowskiemu, którego siły powoli słabły.
W lipcu 2016 r. przeprowadził pierwszą próbę z nowo powstałym chórem parafii św. A. Boboli w Kaczorach.
W 2012 r. był współzałożycielem SPKiO i jego członkiem przez następne lata.
Andrzej Szymczak zmarł 7 czerwca 2018 r.


23 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie odbył się zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie. Spotkały się trzy roczniki maturzystów: 1967, 1968, 1969, aby świętować jubileusz pięćdziesięciolecia ukończenia nauki w tej szkole.
Andrzej Szymczak był na to spotkanie zaproszony

Fotografie udostępnili: Wiesława Szymczak, Piotr Grzesiuk, Marian Encminger, Joanna Stachowiak, Agnieszka Łozicka, Mieczysław Bilejczyk  

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...