Mirosława Siwiec, wnuczka posła na Sejm Dzielnicowy, odwiedziła Kaczory!!!

FRANCISZEK JANIC vel JANITZ ODNALEZIONY

W dniach 3 – 5 grudnia 1918 r., 3 tygodnie przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, w Poznaniu obradował Polski Sejm Dzielnicowy. Był to jednoizbowy parlament zbierający przedstawicieli Polaków zamieszkujących ziemie pozostające w granicach Niemiec.
W obradach wzięło udział ok. 1200 posłów, z Wielkopolski 526.
Wśród posłów reprezentujących Poznańskie były 4 osoby z ówczesnego powiatu chodzieskiego, a  wśród nich
Franciszek Janic z  Dziembowa (obecnie gm. Kaczory, pow. pilski, woj. wielkopolskie).
W sierpniu 2018 r. opublikowaliśmy spot pt.
„Poszukiwany Franciszek Janic” (patrz:  http://www.mojekaczory.pl/aktualnosci/new/id/329)
Zadaliśmy pytania: Kim był Franciszek Janic? Co łączyło go z Dziembowem? Jaka jego działalność zaprowadziła go do polskiego sejmu?
Jednak już wcześniej rozpoczęliśmy poszukiwania…
Poszukiwania przyśpieszyły, gdy ustaliliśmy, że nazwisko posła z powiatu chodzieskiego zapisywane było w  dwóch wersjach: Janic (rzadziej) i Janitz (częściej).
Na początku lutego 2019 r. nastąpił moment zwrotny poszukiwań:  nawiązał z nami kontakt
mąż wnuczki Franciszka Janitza, pan Jerzy Siwiec. Nastąpiła pierwsza wymiana informacji o rodzie Janitzów.
Ucieszyliśmy się, gdy państwo:
Mirosława Siwiec, córka Stefana Janitza, wnuczka posła Franciszka Janica vel Janitza i jej mąż Jerzy Siwiec, wyrazili chęć przyjazdu do Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic. Spotkaliśmy się 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie SPKiO.  Dokonaliśmy wymiany fotografii, skanów dokumentów, materiałów zdobytych w archiwach.
Już wcześniej wiedzieliśmy, że poseł Franciszek Janitz miał pięcioro dzieci: 3 córki i 2 synów (w
szyscy urodzeni w Dziembowie).
Jerzy Siwiec, mający duszę gawędziarza, wspomagany przez małżonkę, przekazane nam materiały o rodzie Janitzów uzupełniał informacjami pochodzącymi z przekazu rodzinnego.
Państwu Mirosławie i Jerzemu dziękujemy serdecznie za poniesiony trud podróży, poświęcony nam czas, przekazane nam informacje i materiały. Dzięki nim postacie zasłużonych dla Polski Franciszka Janitza i jego wspaniałych dzieci wkrótce przestaną byc anonimowe. Opublikujemy opracowanie im poświęcone.Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...