Kiedy wróciła do nas Polska?

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości postawmy dwa pytania: „Kiedy zaborca  wygonił Polskę z obszaru Ziemi Nadnoteckiej?” i  „Kiedy Polska  na nasze tereny wróciła?”
Na te pytania nie ma odpowiedzi określonej dokładną liczbą lat, miesięcy i dni.
Niemiecki zalew następował stopniowo a ustępował bardzo opornie. Trwał dla chodzieskiej i kaczorskiej ziemi blisko 150 lat, a dla Piły, Wałcza, Złotowa itd. nawet blisko177 lat.
Rozpoczął się w 1770 r., jeszcze  przed formalnym pierwszym rozbiorem Polski. A do Kaczor i okolic Polska nie wróciła 11 listopada 1918 r., lecz dopiero w 1920 r. Pokazuje to  z poniższe kalendarium:


W listopadzie 1768 rkról pruski Fryderyk II przestawił carycy Katarzynie II plan rozbioru Polski.

Na przełomie lat 1770 -1771 na ziemie Pomorza i Wielkopolski wkraczają wojska pruskie pod pozorem rozciągnięcia kordonu sanitarnego między Prusami Królewskimi a Wielkopolską.

17 lutego 1772 r. Rosja i  Prusy podpisały tajną konwencję dotyczącą I rozbioru  Polski

5 sierpnia 1772 r. Prusy, Rosja i Austria podpisały w  Petersburgu  traktat rozbiorowy.

Początek września 1772 r.: na obszary nadnoteckie wkroczyły wojska pruskie; na ratuszach i bramach miejskich zawisły pruskie orły.

Lata 1914 – 1918 : I wojna światowa.

3-5 grudnia 1918 r. w Poznaniu obraduje Polski Sejm Dzielnicowy.

27 grudnia 1918 r. wybucha Powstanie Wielkopolskie.

16 lutego 1919 r. w Trewirze został zawarty rozejm przedłużający traktat podpisany 11 listopada 1918 r. między państwami Ententy a Niemcami w Compiègne. Rozejm w Trewirze objął również front wielkopolski i zakończył Powstanie Wielkopolskie.

22 maja 1919 r. dyrektywą Wodza Naczelnego, gen. Józefa Piłsudskiego, utworzony został Front Wielkopolski. Był to  związek operacyjny Wojska Polskiego na wypadek inwazji wojsk niemieckich

28 czerwca 1919 r. odbyła się oficjalna ceremonia podpisania traktatu wersalskiego: był to traktat pokojowy z Niemcami - najważniejszy z układów kończących I wojnę światową; w imieniu Polski pod traktatem podpisy złożyli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Przyznał on Wielkopolskę Polsce.

31 lipca 1919 r.  w Warszawie Sejm Ustawodawczy połdjął ustawę ratyfikującą Traktat Wersalski

1 września 1919 r. naczelnik Państwa podpisał ratyfikację Traktatu Wersalskiego.

10 stycznia 1920 r. w Paryżu złożono dokumenty ratyfikacji przez poszczególne państwa Traktatu Wersalskiego i z tą datą wszedł on w życie.

13 stycznia 1920 r. dowództwo Frontu Wielkopolskiego wydało rozkaz o rozpoczęciu przejmowania pozostających w rękach niemieckich przyznanych Polsce fragmentów Wielkopolski i Pomorza. Akcja zaczęła się 17 stycznia 1920 r.

W południe 19 stycznia 1920 r. do Chodzieży przybyły oddziały 7 pułku strzelców wielkopolskich i nastąpiło oficjalne przekazanie Polakom władzy w mieście .

20  stycznia 1920 r. polskie wojsko przybywa do Morzewa, Dziembowa  i Rzadkowa

23 marca 1920 r. rozwiązany został Front Wielkopolski, związek operacyjny Wojska Polskiego


Dziękujemy Panu TW i Panu BZ za uwagi do poprzednich naszych rozważań nad czasem trwania okolic Kaczor w niewoli.

/182; 344/  

/182; 344/ 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...