W 1939 r. za wolno?? wasz? i nasz? polegli

Gry Morzewskie przypominaj?

7 listopada 2014 r., w Górach Morzewskich, odby?a si? doroczna uroczysto?? ku czci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1939 r. W?ród sk?adaj?cych poleg?ym ho?d przedstawicieli powiatów pilskiego, chodzieskiego i Gminy Kaczory obecna by?a delegacja Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic.
/7.11.2014/


 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...