Polityka prywatnosci

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych GIODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.giodo.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma e-GIODO. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Biura. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  •  - czas nadejścia zapytania,
  •  - czas wysłania odpowiedzi,
  •  - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  •  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  •  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
  •    - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  •  - informacje o przeglądarce użytkownika.

 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Biura z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma e-GIODO. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych SPKiO

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach SPKiO nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Dla poszczególnych serwisów SPKiO wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

 

Serwis: www.mojekaczory.plpl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze strona serwisu www.giodo.gov.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Serwis: mojekaczory.pl

Serwis mojekaczory.pl wykorzystuje jeden sesyjny pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
PHPSESSID Sesyjne Przechowuje na czas sesji informacje o wersji używanej przez użytkownika platformy i jej wersji językowej.

Odnośniki do innych stron

Serwis Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Konkurs

See our work in action!

Fusce suscipit vari sociis natoueatibus et mag. ni dis parturientntes nar ridicus mus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuadio. Mor nunc odio gravida atcursus necuctus a lorem.

Czytaj więcej...