Dlaczego Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic (SPKiO) powstało we wrześniu 2012 r., osobowość prawną uzyskało 23.10.2012 r. (Numer KRS 0000437392). Celem działalności Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzyo historii, osiągnięciach i kulturze ziemi kaczorskiej,  ludziach z nią związanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach.
Stowarzyszenie chce utrwalić wiedzę osób związanych z Kaczorami, które się tu urodziły, wychowały lub mieszkały. Każde wspomnienie, każda zasłyszana historia albo fotografia jest ogromnie cenna. Chcemy rejestrować wiedzę o naszej miejscowości i ją udostępniać.

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...