Dlaczego Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic (SPKiO) powstało we wrześniu 2012 r., osobowość prawną uzyskało 23.10.2012 r. (Numer KRS 0000437392). Celem działalności Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzyo historii, osiągnięciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z nią związanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach. Stowarzyszenie chce utrwalić wiedzę osób związanych z Kaczorami,...

Czytaj więcej...

Statut

(Aktualizacja:14.05.2018 r.)

STATUT „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KACZOR I OKOLIC" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic" i w dalszej treści zwane jest „Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ustawy z dnia 24 kwietnia...

Czytaj więcej...

Zapraszamy

Adres, telefon, KRS, REGON, NIP...

 Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic Prezes: Bogdan Lach Wiceprezes: Ewa Semanicka Skarbnik: Paulina Parecka Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic ul. Chodzieska 17 64- 810 Kaczory Telefon: 510 604 415 Strona internetowa Stowarzyszenia : www.mojekaczory.pl Bank Spółdzielczy w Chodzieży O/Kaczory Nr konta: 46 8945 0002 0017 8259 2000 0010 Data...

Czytaj więcej...

Aktualności

Śp. ks. Grzegorz Lewandowski

15 lipca 2019 r. zmarł ksiądz Grzegorz Lewandowski, w latach 2002-2005 wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach i nauczyciel religii w Gimnazjum w Kaczorach. Ksiądz Grzegorz Lewandowski urodził się 25 maja 1974 roku w...

Czytaj więcej...