Polecamy książki wydane przez SPKiO

„Kaczory i okolice na starych fotografiach”
„Jest na mapie mała kropka. Kaczory i okolice”

Chcesz kupić książkę? Oto miejsca, w których można to zrobić:

  • Siedziba SPKiO: Kaczory ul. Chodzieska 17, tel. 510 604 415
  • Jolanta Załachowska oraz Paulina Parecka, Kaczory ul. Pilska 26
  • Marian Encminger, Kaczory ul. Nowe Osiedle 4
  • Jadwiga Kieruj, Kaczory, ul. Kościelna 26

Podobne tematy

  • Kaczory i okolice na starych fotografiach

    Dobieg?y ko?ca prace redakcyjne nad albumem ze starymi fotografiami Kaczor i okolic. Oko?o 220 fotografii (przewa?aj? zdj?cia sprzed 1939 r.) podzielono na kilka tematycznych dzia?ów. Znakomita wi?kszo?? fotografii zostanie upubliczniona...

    Czytaj więcej...