Wojenny reporta?

Wystawa w Gminnym O?rodku Kultury

Zamkni?ta zosta?a ju? wystawa „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o” zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic na 500 – lecie Kaczor.
Jednak do 28 lutego 2013 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Kaczorach trwa wystawa fotograficzna „?ladami inscenizacji i rekonstrukcji wojennych”.
Autorami prezentowanych na wystawie fotogramów s? cz?onkowie Pilskiej Grupy Pasjonatów Fotografii „KADR”: Maciej Czynszak, Iwona Iwaszkiewicz, Agnieszka Kajkowska, Sylwia Klimaszewska, Katarzyna Kordylewicz i Marcin Rojek.
Przedmiotem wystawy s? 63 wielkoformatowe fotogramy (w wi?kszo?ci 60 cm x 38 cm), ciekawe w reporta?owej warstwie tematycznej (niczym dokumentalne zdj?cia z frontu wojennego) i interesuj?ce w plastycznym wymiarze fotograficznym: umiej?tne operowanie kolorem i uj?ciem, profesjonalne kadrowanie. Ka?da fotografia ma swój indywidualny klimat i nastrój.
Inicjatork? wystawy jest cz?onek grupy „KADR” Iwona Iwaszkiewicz, mieszkanka Jeziorek. 
Polecamy.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...