Pierwsza taka w Kaczorach...

„Wiara naszych przodków – co przetrwało”. 500-lecie Kaczor. Cz. I

Setki osób przybyły w sobotę 2 lutego 2013 r. w święto Matki Boskiej Gromnicznej, do kościoła pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach na otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków - co przetrwało". W Roku Wiary wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic w  ramach obchodów 500- lecia Kaczor. Patronat merytoryczny nad wystawą sprawuje Muzeum Okręgowe w Pile, patronat medialny "Przewodnik Katolicki".
Wśród bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców Kaczor i gości spoza miejscowości obecni byli: gospodarz miejsca wystawy, ks. Dziekan Hieronim Krawczyński proboszcz Parafii Kaczory; Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski; ks. Kanonik Jerzy Ptach proboszcz Parafii Śmiłowo; Starosta Powiatu Pilskiego Mirosław Mantaj; Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal; Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory Krzysztof Gromaczkiewicz; dyr. Muzeum Okręgowego w Pile Ziemowit Niedźwiecki; ks. Franciszek Śliwiński proboszcz Parafii Morzewo; powiatowy konserwator zabytków  Roman Chwaliszewski; historyk Muzeum Okręgowego w Pile Marek Fijałkowski; dyr. Szkoły Podstawowej w Kaczorach Wiesława Kończak; radni Rady Gminy Kaczory oraz inne osoby.

Relację z wystawy utrwalali dziennikarze: "Przewodnika Katolickiego", TV ASTA, "Gazety Regionanej Powiat"


Uroczystość prowadził członek Zarządu SPKiO  Marian Martenka; pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Pilskiego.


Prezes  SPKiO Maria Piosik w  słowie wstępnym podała motywację, którą kierowali się twórcy wystawy czyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic:
Jesteśmy grupą entuzjastów, regionalistów, którzy pragną udokumentować dzieje naszej malej Ojczyzny i upamiętnić dokonania mieszkańców tej ziemi. Impulsem do naszego zorganizowania się we wrześniu 2012 r. było 500-lecie Kaczor i chęć uczczenia tej rocznicy. Dzisiejsza wystawa jest naszą pierwszą aktywnością związaną z tym tematem.
Dziękuję wszystkim rodzinom, które udostępniły na wystawę swoje cenne pamiątki  (sprzed 1956 r.) po przodkach. Tych rodzin jest ponad 50. Więcej nie byliśmy w stanie przyjąć – wystawa rozwijała się bardzo dynamicznie. Dziękujemy wszystkim za aktywne wsparcie: myślą,  dobrym słowem i uczynkiem (także finansowym)”.


Ks. Dziekan Hieronim Krawczyński proboszcz Parafii Kaczory wyraził podziw dla inwencji i pracy twórców wystawy.

                                                              


Starosta Powiatu Pilskiego Mirosław Mantaj zwrócił uwagę na ogrom pracy włożonej w przygotowanie ekspozycji.                                    

 

 

 


Konserwator zabytków  Roman Chwaliszewski  w wywodzie osnutym wokół cytatu z Norwida „Żeby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”  przedstawił rys historyczny Kaczor i okolic. Podkreślał wagę świadomości historii Ojczyzny, przeszłości rodzinnych stron i losów własnej rodziny.

 

 


Historyk Muzeum Okręgowego w Pile Marek Fijałkowski krótko scharakteryzował specyfikę wystawy i zgromadzonych na niej obiektów.


Ks. Kanonik Jerzy Ptach proboszcz Parafii Śmiłowo, który udostępnił na wystawę zabytkową, pochodzącą z XIX w. chrzcielnicę (chrzest z niej przyjęło ponad 5 tys. ludzi – w tym wielu mieszkańców Kaczor),  uświadomił  (w kontekście Roku Wiary) znaczenie chrzcielnicy, od której (jak mówił bł. Jan Paweł II), dla każdego chrześcijanina  „wszystko się zaczęło”.

                                          


Powyższe zdjęcia pochodzą z profilu Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic na FACEBOOKU


Otwarcie wystawy w fotoobiektywie Piotra Grzesiuka >>>


O różnorodnej w swej ekspresji części artystycznej uroczystości otwarcia wystawy - wkrótce.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...