Uczcili?my 83. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej

Oddali?my cze?? bohaterom Naszej Ziemi

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic uczci?o poleg?ych na naszej ziemi obro?ców Ojczyzny, w 83. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej. Przedstawiciele SPKiO, 1 wrze?nia 2022 r., wspólnie z przedstawicielem Nadle?nictwa Kaczory,  oddali cze?? kapralowi Piotrowi Konieczce w miejscu jego ?mierci pod Jeziorkami.
Na cmentarzu w ?mi?owie zapalili?my znicze na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego Szczepana ?awniczaka – zamordowanych 1 wrze?nia 1939 r. Po od?piewaniu  hymnu narodowego odmówili?my modlitw? w intencji poleg?ych za Polsk?.
Do??czy? do nas pan Misiak z Pi?y, który na motocyklu odwiedza miejsca u?wi?cone krwi? Polaków poleg?ych w 1939 r.
Pami?? poleg?ych  uczci?a tak?e spo?eczno?? Szko?y Podstawowej  im. Stra?y Granicznej II Rzeczpospolitej w ?mi?owie, której poczet sztandarowy przyby? na cmentarz.
 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...