Tr?bka w ko?ciele

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Otwarcie wystawy  "Wiara naszych przodkow - co przetrwa?o" nast?pi w sobot? 2 lutego 2013 r.: w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej. 
W trakcie cz??ci artystycznej programu otwarcia wyst?pi tr?bacz, który zagra melodie dwóch pie?ni maryjnych. B?dzie to nawi?zanie do gry Franciszka Kozaka, który za czasów ks. W?adys?awa Dopiera?y wygrywa? na tr?bce melodie pie?ni ku czci Matki Boskiej z wie?y ko?cio?a pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach.

 

  Ks. Pra?at W?adys?aw Dopiera?a *)

*)xhttp://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/archiwum/2006/wrzesien/zmarl_ks._pralat_wladyslaw_dopierala.html

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...