Obchody 103. rocznicy Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Uroczystości w Kaczorach

Zapalone pochodnie, powiewające flagi narodowe oraz flagi Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia 2021 r., godzina 16.40, rozlega się sygnał syreny.
Tak na Cmentarzu Parafialnym w Kaczorach rozpoczyna się uroczystość upamiętniająca wybuch Powstania Wielkopolskiego!
Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic od 2012 co roku odbywają się obchody upamiętniające Powstańców Wielkopolskich, spoczywających na cmentarzach Gminy Kaczory.
W 2018 r., w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz w 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego został odsłonięty obelisk oddający hołd Powstańcom Wielkopolskim naszej gminy. Pomnik powstał dzięki staraniom, zaangażowaniu SPKiO oraz sponsorom.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się o godzinie zbliżonej do godziny wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Mimo mroźnej pogody, przybyli mieszkańcy Kaczor i okolic, rodziny Powstańców, delegacja Nadleśnictwa Kaczory, Rady Sołeckiej Wsi Kaczory, delegacje: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Dziembowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczorach, Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w Śmiłowie oraz ks. Andrzej Czerwiński, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego i powitaniu przybyłych zostało wygłoszone przemówienie nawiązujące do tegorocznego przyjęcia przez Sejm RP ustawy, zgłoszonej przez prezydenta Andrzeja Dudę, ustanawiającej święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Celem ustanowienia tego święta jest upowszechnienie wiedzy o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Inicjatywa prezydenta uzyskała poparcie posłów, a następnie została uchwalona przez Senat. 23 listopada 2021 r. w Hotelu Bazar w Poznaniu, w obecności przedstawicieli Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i władz samorządowych, prezydent podpisał ustawę. Warto dodać, że prezydent Andrzej Duda powiedział:
„To akt dziejowej sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego, jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu [...], przez dziesiątki lat niedocenianego w przestrzeni ogólnopolskiej”.
W wystąpieniu na uroczystości w Kaczorach podkreślone zostało, że w chwili decyzji o przystąpieniu do powstania potrzebna było wielka odwaga i determinacja, aby dołączyć do walk o niepodległość Polski. Trzeba było odejść od stołów i pozostawić rodziny… Na zakończenie przemówienia pojawił się apel, aby nie zapomnieć o historii naszej Małej Ojczyzny i oddawać hołd wszystkim, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim.
Następnie głos zabrali sołtys Kaczor Henryk Witt oraz dyrektor Szkoły Podstawowejw Dziembowie Elżbieta Kozak, a młodzież przedstawiła krótki rys historyczny Powstania.
Po odczytaniu nazwisk powstańców wzniesiono okrzyk „Cześć i chwała bohaterom!”, ksiądz proboszcz Andrzej Czerwiński odmówił modlitwę w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Przy wtórze werbli zostały zapalone znicze oraz złożone wokół obelisku wiązanki kwiatów, po czym wspólnie zaśpiewano „Rotę”.
Tegoroczne uroczystości zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic upamiętniające bohaterskich Powstańców, były po raz pierwszy obchodami święta państwowego, nazwanego Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

E.S.


Przemówienie wygłoszone w  trakcie uroczystości

Szanowni Państwo!

1 października 2021 roku Sejm RP przyjął ustawę, zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę, ustanawiającą święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Celem ustanowienia tego święta jest upowszechnienie wiedzy o zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Inicjatywa prezydenta uzyskała poparcie rządu. Prezydencki projekt ustawy został poparty, zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego czytania, przez wszystkich uczestniczących w głosowaniu posłów. Następnie projekt ustawy przekazano do Senatu, który 28 października 2021 roku jednomyślnie przyjął ustawę. 23 listopada tegoż roku w Hotelu Bazar, w obecności przedstawicieli Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i władz samorządowych, prezydent podpisał ustawę. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest trzynastym świętem państwowym w Polsce ustanowionym w drodze ustawy.
Po podpisaniu ustawy Prezydent Andrzej Duda powiedział:
"To akt dziejowej sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego, jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu [...], przez dziesiątki lat niedocenianego w przestrzeni ogólnopolskiej."
Z inicjatywy SPKiO spotykamy na tym cmentarzu od 2012 roku. W 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego został odsłonięty obelisk upamiętniający Powstańców Wielkopolskich naszej gminy, Gminy Kaczory. Dziękujemy rodzinom i naszym sponsorom, którzy wspierają działalność Stowarzyszenia.
103 lata temu trzeba było wielkiej odwagi, aby walczyć o niepodległość Polski. Trzeba było odejść od stołów i pozostawić rodziny. Dzisiaj niejednokrotnie  brakuje takiej odwagi, gotowości wyrzeczenia i poświęcenia. 27 grudnia na  cmentarzu obecne są rodziny Powstańców Wielkopolskich, mieszkańcy i delegacje, które czczą pamięć powstańców.

Apelujemy: nie zapominajmy historii naszej Małej Ojczyzny i oddajmy hołd wszystkim, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim! 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...