My też #sprzątaMy

Razem sprzątamy polskie lasy

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów w całej Polsce tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad 1 000 (tysiąc !) wagonów kolejowych. Na usuwanie śmieci Lasy Państwowe wydają prawie 20 mln zł rocznie.
20 września 2019 r. członkowie SPKiO włączyli się do akcji #sprzątaMy,  która objęła   każde z 430 nadleśnictw w kraju.  Akcja #sprzątaMy w NADLEŚNICTWIE KACZORY  odbyła się w kilku miejscach  terenów leśnych na granicy z jeziorami oraz trasami turystycznymi.
My razem z uczniami i nauczycielami SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZORACH, wędkarzami oraz pracownikami NADLEŚNICTWA KACZORY zbieraliśmy śmieci wokół jeziora KOPCZE.  Na zakończenie NADLEŚNICTWO KACZORY przygotowało ognisko.  
Na co dzień możemy pomagać  naszym lasom i dbać o nie, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych.

Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/posts/10156610703612630/

/205; 378/ 


Fotografie: Marian Encminger

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...