Piła a Niepodległa

Sympozjum zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły

SPKiO 5 grudnia 2018 r. wzięło udział   w sympozjum „PIŁA A NIEPODLEGŁA”, które w Regionalnym Centrum Kultury w Pile zorganizowało Towarzystwo Miłośników Miasta Piły. Podczas sympozjum wygłoszone zostały wykłady i komunikaty związane z historią Piły. Towarzyszyły mu dwie wystawy o tematyce niepodległościowej.
Tematyka wykładów koncentrowała  się na historii Piły i północnej Wielkopolski w czasach: pierwszej wojny światowej 1914-1918, odzyskania przez Polskę niepodległości w1918 r., Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i pogranicza polsko-niemieckiego w okresie międzywojennym.

Sympozjum przewodziła Maria Bochan, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Przedstawione zostały wykłady i komunikaty:

  1. 1. „Piła w latach I wojny światowej 1914 – 1918”, autor:  Marek Fijałkowski
  2. 2. „Zasługi rodu Drygasów”, autor: Michał Początek
  3. 3. „Udział pilan w pracach Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej”, autor: Roman Chwaliszewski
  4. 4. „Związek Polaków w Niemczech, Oddział w Pile”, autor: Robert Kolasa
  5. 5. „Kościół na drogach do wolności w XX wieku”, autor: ks. Jarosław Wąsowicz SDB
  6. 6. „Stan upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile”, autor: Wojciech Kicman
  7. 7. „Relacje między Polakami a żołnierzami, więźniami obozu jenieckiego w Pile, w świetle dokumentów i wspomnień”, autor: Maciej Usurski
  8. 8. „Kształtowanie się państwowości polskiej na terenach północno – zachodniej Wielkopolski w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile”, autorka: Danuta Żebrowska
  9. 9. „Towarzystwo Miłośników Miasta Piły a Niepodległa”, autor: Jacek Stróżyński

Spotkaniu towarzyszyły dwie wystawy:


"Plakaty patriotyczne z okresu walk o niepodległość 1918-1921"  wystawa zorganizowana przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile.
Wystawa prezentuje 19 plakatów, wśród których są plakaty werbunkowe, egzemplarze upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz plakaty zachęcające obywateli do okazywania hojności na potrzeby wojska. Większość obiektów związana jest z wojną polsko-bolszewicką 1920 r., ale są również plakaty poświęcone Powstańcom Wielkopolskim i walce o wytyczenie granic na Śląsku. Plakaty pochodzą z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


„Oni walczyli o Polskę 1918-1945 – patrioci regionu Północnej Wielkopolski” wystawa przygotowana przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Ekspozycja przybliża sylwetki bohaterów tamtych trudnych dla Polski dni. Prezentowany jej fragment przedstawia sylwetki 9 osób związanych z historią miasta Piły.
 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...