Powsta?cy wielkopolscy w Kaczorach

94 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2012 r., w 94 rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic z?o?yli kwiaty  na grobach powsta?ców wielkopolskich spoczywaj?cych na cmentarzu w Kaczorach.
Tymi powsta?cami s?: Leon Wiórek, Wac?aw Chojnacki, Klemens We?nic. 
W uroczysto?ci wzi?li udzia? cz?onkowie ich rodzin               

                                 
    Wielkopolski Krzy? Powsta?czy                            Ordery Leona Wiórka                           Krzy? Powsta?czy Klemensa We?nica 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...