Matka Teresa z Kalkuty oraz Halina i Leon Rogozińscy - powstańcy warszawscy

BohaterON - włącz historię!

Przed paroma miesiącami informowaliśmy o ogólnopolskiej kampanii  „BohaterON - włącz historię!” (mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego),  do której włączyli się członkowie SPKiO.
Jolanta Załachowska  nawiązała kontakt  z   Haliną Rogozińską ps. „Mała”, do której wcześniej wysłała kartkę w ramach tej kampanii.  Korespondencja i rozmowy telefoniczne doprowadziły do tego, że Jolanta Załachowska odwiedziła H. Rogozińską w Warszawie .  
J. Załachowska mówi:  „Pani Halina jest pod ogromnym wrażeniem działalności naszego stowarzyszenia i za każdym razem, kiedy dzwonię, pyta, co nowego.”
Mąż H. Rogozińskiej, Leon Rogoziński ps. „Babinicz”, także był powstańcem warszawskim.
Po wojnie państwo Rogozińscy kontynuowali swoje działania dla Polski i bliźnich.
W 1983 roku w Zaborowie k. Warszawy  pojawiła się Matka Teresa z Kalkuty, późniejsza święta, wraz z czterema siostrami, aby założyć dom Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Miejsce pod ten dom ofiarowali Halina i Leon Rogozińscy. Matka Teresa odwiedzała Zaborów wielokrotnie przy składaniu ślubów zakonnych przez kolejne nowicjuszki wstępujące do Zgromadzenia. Zawsze, kiedy odwiedzała Zaborów, kazała powiadomić państwa Rogozińskich. Stali się dobrymi znajomymi.


SPKiO Otrzymało podziękowanie od komitetu organizacyjnego projektu „BohaterON” za udział w kampanii.
Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...