„Gloria victoribus”

Książka o powstańcach wielkopolskich powiązanych z Ziemią Chodzieską.

„Gloria victoribus”
A po latach gdzieś mogiła, może rośnie polny kwiat
Szukasz w myśli, gdzie spoczywa twój ojciec lub brat.
A z krzyży postawionych na przebytym szlaku
Pokolenia odczytają: to ślady Polaków!

Gloria victoribus, czyli chwała zwycięzcom  to tytuł książki poświęconej powstańcom wielkopolskim powiązanym z Ziemią Chodzieską.
W prezentacji tego wspaniałego dzieła członkowie SPKiO mieli przyjemność uczestniczyć 8 lipca 2017 r.  w Chodzieskim Domu Kultury.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej i było ukoronowaniem kilkuletniej pracy Doroty Marciniak – członkini TMZCH nad dokumentowaniem materiałów i tworzeniem biogramów powstańców, związanych z rejonem chodzieskim. Gośćmi byli zaproszeni potomkowie powstańców wielkopolskich, mieszkający obecnie w różnych rejonach Polski, przedstawiciele władz miasta i powiatu, szkół, bibliotek i instytucji wspierających autorów publikacji oraz sympatycy.
Promocję rozpoczął Henryk Zydorczakprezes TMZCH, który przywitał zebranych  i nawiązał do pomysłu Doroty Marciniak z roku 2013, by spisać dzieje, utrwalić pamięć o bohaterach tak ważnego zwycięskiego zrywu powstańczego. Zamysłem autorki było stworzenie bezpłatnej książki dla rodzin powstańców i tak się stało, przed spotkaniem publikacja była wręczana przybyłym na promocję.
Następnie głos zabrała autorka, która jest wnuczką powstańca, przedstawiając etapy swej pracy, dziękując instytucjom i osobom prywatnym pomagającym i wspierającym realizację przedsięwzięcia. Zwróciła się też z prośbą, by po zapoznaniu się z zawartością zgłosić dodatkowe informacje, które mogłyby się znaleźć w wydaniu drugim uzupełnionym. Autorka – Dorota Marciniak – ubolewała, że kilka osób, których przodkowie są przedstawieni w książce,  nie doczekało wydania publikacji, odchodząc z tego świata.
Nie zabrakło kwiatów i wystąpień, z gratulacjami oraz wyrazami uznania, przedstawicieli władz i rodzin powstańców.  Osobliwym elementem spotkania było wspólne odśpiewanie przy akompaniamencie Marka Frankowskiego „Marsylianki Wielkopolskiej”, której słowa ułożył Stanisław Rybka, a muzykę skomponował Feliks Nowowiejski. Promocja była zakończona autorską  recytacją pani Teresy Januchowskiej wiersza pt. ”Ślady Polaków” (jego fragment jest zacytowany we wstępie naszej relacji) oraz pamiątkowymi zdjęciami dzieci i wnuków powstańców wielkopolskich.


Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...