26 powstańców spoczywa w kaczorskiej ziemi

98. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 

27 grudnia 2016 r., na cmentarzu parafialnym w Kaczorach  odbyły obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainicjowane przez SPKiO.
Przed uroczystością w Kaczorach  członkowie stowarzyszenia zapalili znicze w miejscach spoczynku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach w Śmiłowie, Równopolu, Rzadkowie, Morzewie, Dziembowie i w Górach Morzewskich.


Wystąpienie prezesa SPKiO Bogdana Lacha.

Witam przybyłych gości:
Wiesławę Kończak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczorach,
- Grażynę Miler, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach,
- Henryka Wita, sołtysa wsi Kaczory oraz Radę Sołecką,
- Radnych Gminy Kaczory,
- Alfonsa Nowaka, Kombatanta,
- Księdza Andrzeja Czerwińskiego, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach,
- Kaczorskich Patriotów,
- Mieszkańców Kaczor i okolic.
Witam wszystkich  zgromadzonych na uroczystości  98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Każda mała Ojczyzna ma swoich bohaterów, my mamy  ich 26. Spotykamy się co roku, aby przywołać na chwilę pamięć o ludziach, których już nie ma, a którzy swoim życiem i przelaną krwią otworzyli nam drogę do wolności.
W dniu dzisiejszym członkowie stowarzyszenia zapalili już znicze w miejscach spoczynku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach w Śmiłowie, Równopolu, Rzadkowie, Morzewie, Dziembowie i Górach Morzewskich, za chwilę zapalimy znicze na cmentarzu w Kaczorach. Nasi bohaterowie mieli to szczęście, że wrócili z powstania, dożyli  końca swoich dni i spoczywają na naszych cmentarzach. Mamy też  powstańców wielkopolskich, naszych rodaków, którzy zginęli  podczas II wojny światowej.  Jednym z nich jest Władysław Kaja, który  urodził się w Rzadkowie 10 grudnia 1894 roku,  został rozstrzelany  w Górach Morzewskich  7 listopada 1939 roku.
W tych kilku zdaniach przybliżyłem zaledwie fragment  historii naszej małej ojczyzny. Nadal chcemy odkrywać i utrwalać pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.
Na zakończenie chciałbym podziękować  wszystkim,  którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości :Dyrekcji,  nauczycielom i  uczniom Szkoły Podstawowej w Kaczorach, Dyrekcji,  nauczycielom i uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, Panu Andrzejowi,  który przygotował cześć muzyczną uroczystości, oraz chórowi, Patriotom Kaczorskim,
Dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierają finansowo. Dzięki tej pomocy zakupiliśmy znicze oraz pamiątkowe medale, które umieściliśmy na nagrobkach powstańców.

Fotorelacja z uroczystości:

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...