Janina Lewandowska lata?a w Rzadkowie, zgin??a w Katyniu

SPKiO w Lusowie

W po?owie lipca 2015 r. przedstawiciele SPKiO odwiedzili Lusowo (gm. Tarnowo Podgórne, pow. pozna?ski), miejscowo?? rodzinn? Janiny Lewandowskiej, która by?a zwi?zana z Rzadkowem.
Ojcem J. Lewandowskiej by? gen. Józef Dowbor Mu?nicki, który 16 stycznia 1919 r. zosta? dowódc? Powstania Wielkopolskiego (przed nim powstaniem dowodzi? Stanis?aw Taczak).
Janina Lewandowska urodzi?a si? 22 kwietnia 1908 r. Mieszka?a w rodzinnym pa?acu w Lusowie z rodzicami, bra?mi, siostr?. By?a cz?onkini? Aeroklubu Pozna?skiego. Uprawnienia pilota szybowcowego kategorii A i B zdoby?a w szkole szybowcowej w Rzadkowie. Uko?czy?a Wy?sz? Szko?? Pilota?u oraz kursy we Lwowie i w D?blinie w zakresie radiotelegrafii. W 1936 r. otrzyma?a dyplom pilota motorowego.
W czerwcu 1939 roku wysz?a za m??, ale ju? jesieni? ruszy?a na wojn?. Z?apali j? Sowieci ko?o Husiatynia, ju? we wrze?niu 1939 r. Zgin??a w kwietniu 1940 roku w Katyniu./08.08.2015/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...