Jarmark Kultury Ludowej w Str?ewie

SPKiO wsplnie z Towarzystwem Mi?o?nikw Ziemi Chodzieskiej

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic  uczestniczyli, 13 czerwca 2015 r., w Jarmarku Kultury Ludowej w Stró?ewie, gmina Chodzie?. 
Prezentacja naszych dzia?a?, tj. promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku wsi Kaczory i okolic, kultury, tradycji i historycznego dziedzictwa  wpisywa?a si? w program jarmarku, na którym przedstawiano tradycyjne zawody polskiej wsi zobrazowane m.in. przez garncarzy, olejarzy, szewca, pszczelarzy…
Przypomnienie dawnej polskiej wsi (tradycyjne wielkopolskie stroje ludowe, narz?dzia do pracy na wsi, degustacja smaków polskiej - wielkopolskiej kuchni przy muzyce kapel i zespo?ów ludowych) potwierdza warto?? naszego dziedzictwa, sens jego odkrywania i piel?gnowania.
Nasze Stowarzyszenie wyst?pi?o na jarmarku wspólnie z Towarzystwem Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej./17.06.2015/

 

 


 

 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...