Nasi krajanie w encyklopedii

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Zakończył się pierwszy etap pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczorach, którzy wraz z rówieśnikami z całej Wielkopolski współtworzą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan.
Uczniowie pracują kierowani przez nauczycieli. Zespół Anny Laseckiej umieścił w encyklopedii biogramy Eleonory Długosz i Ludwika Pawlickiego. Grupa uczniów kierowana przez Ryszarda Foreckiego przedstawiła sylwetki Mariana Zielińskiego i Cypriana Kledzika.
Wkrótce młodzi redaktorzy przystąpią do  pracy nad następnymi hasłami encyklopedii.

Zachęcamy do zapoznania się z dziełem uczniów:
http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=eleonora-dlugosz

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=ludwik-pawlicki
http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=marian-zielinski
http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=cyprian-kledzik
/9.11.2014/
Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...