Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o...

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o,
Syn zosta? nam dany, na Jego barkach spocz??a w?adza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Ksi??? Pokoju”.
(Iz 9;5)      

Naszym sponsorom, osobom nas wspieraj?cym, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz du?o szcz??cia w Nowym Roku.
                                                                Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...