Muzyczne święto w Kaczorach

Kartka z kalendarza historycznego

23 maja 1937 r. był w Kaczorach dniem świątecznym nie tylko z powodu niedzieli. Dlaczego?
Prosimy o przeczytanie oryginału  informacji z przedwojennego periodyku*). Pojawiają się tu nazwiska ludzi, których wielu z nas jeszcze pamięta:


*) Źródło: Oświata Pozaszkolna. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom  praktycznym pracy społeczno – oświatowej”.  Dodatek do Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Rok IV, nr 7- 8, lipiec - sierpień 1937, s. 474

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...