Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

101. rocznica wybuchu zwyci?skiego zrywu Wielkopolan

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Szko?a Podstawowa w Kaczorach zapraszaj? na obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w sobot?, 28 grudnia 2019 r., o godz. 12.00, na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej....

Czytaj więcej...

Nikt by w to nie uwierzy?. A wszystko to si? sta?o."

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok 2020

Gdyby kto? powiedzia? przed wojn? ?e Wroc?aw b?dzie polskim miastem Polak zostanie Papie?em Komuni?ci postawi? pomnik Prymasowi – Nikt by w to nie uwierzy?. A wszystko to si? sta?o – mówi? wó? w Betlejem osio?kowi. Jaki b?dzie wiek dwudziesty pierwszy? pytaj? pastuszkowie, co ukl?kli w ?piewie, trzej m?drcy, co do...

Czytaj więcej...

Msza ?w. za Ojczyzn? w Morzewie

Uroczysto?? z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci 2019

W przeddzie? Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci, 10.11.2019 r., w ko?ciele pw. Przemienienia Pa?skiego w Morzewie odby?a si? uroczysta Msza ?w. w intencji Ojczyzny, któr? celebrowa? ks. proboszcz Franciszek ?liwi?ski. Uczestnikami Mszy ?w. byli parafianie, go?cie i przedstawiciele SPKiO. Muzyczn? opraw? u?wietni? Msz? chór „G?os Przemienienia"...

Czytaj więcej...

80. rocznica mordu w Grach Morzewskich

Uroczysto?? ku czci poleg?ych za Polsk?

Przedstawiciele SPKiO, 7 listopada 2019 r., wzi?li udzia? w uroczysto?ci upami?tniaj?cej 80. rocznic? niemieckiego mordu w Górach Morzewskich. Przy obelisku na mogile poleg?ych za Ojczyzn? synów Ziemi Chodzieskiej zgromadzili si? ich potomkowie i krewni, przedstawiciele w?adz Gminy Kaczory, poczty sztandarowe i delegacje z miejscowo?ci, z których pochodzili pomordowani Polacy. Okoliczno?ciowy...

Czytaj więcej...

Zapraszamy do Morzewa

Msza ?w. w intencji Ojczyzny

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na uroczyst? Msz? ?w. w intencji Ojczyzny w niedziel?, 10 listopada 2019 r., o godz. 11.00,  w ko?ciele pw. Przemienienia Pa?skiego w Morzewie. Fotografia ko?cio?a w Morzewie pobrana z „Oficjalnego profilu wsi MORZEWO" na Facebooku: https://www.facebook.com/Morzewo-167227593472993/...

Czytaj więcej...