Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Wystawa

2 lutego 2013, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, zostanie otwarta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic wystawa "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". Wystawa jest wyrazem naszego w??czenia si? w obchody Roku Wiary oraz ch?ci utrwalania pami?ci przodków w kontek?cie przypadaj?cego w 2013 r. 500-lecia wsi...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 3 lata dzia?alno?ci SPKiO

    Przed miesi?cem min??y trzy lata od za?o?enia SPKiO. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 r. Impulsem do powstania stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem...

    Czytaj więcej...