Muzeum patronem w ko?ciele

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Muzeum Okr?gowe w Pile sprawuje patronat merytoryczny nad wystaw? "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o" przygotowywan? przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach. Otwarcie wystawy: w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej czyli Ofiarowania Pa?skego, 2 lutego 2013 (sobota), o godz. 15.00. Z ramienia Muzeum...

Czytaj więcej...

Tr?bka w ko?ciele

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Otwarcie wystawy "Wiara naszych przodkow - co przetrwa?o" nast?pi w sobot? 2 lutego 2013 r.: w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej.  W trakcie cz??ci artystycznej programu otwarcia wyst?pi tr?bacz, który zagra melodie dwóch pie?ni maryjnych. B?dzie to nawi?zanie do gry Franciszka Kozaka, który za czasów ks. W?adys?awa Dopiera?y wygrywa? na tr?bce melodie pie?ni...

Czytaj więcej...

Patronat Muzeum Okr?gowego w Pile i Przewodnika Katolickiego

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

2 lutego 2013, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, zostanie otwarta zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic wystawa "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". Patronat merytoryczny nad wystaw? sprawuje Muzeum Okr?gowe w Pile, patronat medialny "Przewodnik Katolicki " xxx...

Czytaj więcej...

Powsta?cy wielkopolscy w Kaczorach

94 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

...

Czytaj więcej...

Powsta?cy wielkopolscy w Kaczorach

27 grudnia 2012 r., w 94 rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic z?o?yli kwiaty na grobach powsta?ców wielkopolskich spoczywaj?cych na cmentarzu w Kaczorach. Tymi powsta?cami s?: Leon Wiórek, Wac?aw Chojnacki, Klemens We?nic. W uroczysto?ci wzi?li udzia? cz?onkowie ich rodzin....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Dawne Kaczory na pocztwkach

    Od 2 lutego 2013 r. SPKiO, zgodnie z § 5 p. 2 Statutu, b?dzie rozprowadza?o cegie?ki w postaci pakietu 6 pocztówek z widokami dawnych Kaczor. Cena cegie?ki: 10 z?. Dochód...

    Czytaj więcej...