Pierwsza taka w Kaczorach...

Wiara naszych przodkw co przetrwa?o. 500-lecie Kaczor. Cz. I

Setki osób przyby?y w sobot? 2 lutego 2013 r. w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej, do ko?cio?a pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach na otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". W Roku Wiary wystaw? zorganizowa?o Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ramach obchodów 500- lecia Kaczor. Patronat merytoryczny nad wystaw?...

Czytaj więcej...

Z Poznania do Kaczor

Wiara naszych przodkw co przetrwa?o. 500-lecie Kaczor

Redaktor "Przewodnika Katolickiego" B?a?ej Tobolski potwierdzi? w mailu do redakcja@mojekaczory.pl obecno?? tygodnika na otwarciu wystawy "Wiara naszych przodków - co przetrwa?o" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach na 500-lecie Kaczor, w Roku Wiary. "Przewodnik Katolicki" jest ogólnopolskim periodykiem z siedzib? w...

Czytaj więcej...

Dawne Kaczory na pocztwkach

500- lecie Kaczor

Od 2 lutego 2013 r. SPKiO, zgodnie z § 5 p. 2 Statutu, b?dzie rozprowadza?o cegie?ki w postaci pakietu 6 pocztówek z widokami dawnych Kaczor. Cena cegie?ki: 10 z?. Dochód z dystrybucji cegie?ek przeznaczony jest na realizacj? statutowych celów Stowarzyszenia....

Czytaj więcej...

Stara ksi??ka, dwie dziewczyny i ch?opak

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

Drukowane w 1793 r. w Wilnie dzie?o ks. Piotra Skargi b?dzie najstarszym eksponatem na wystawie „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic z okazji 500-lecia Kaczor i Roku Wiary: otwarcie 2 lutego 2013 r. o godz. 15.00 w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w...

Czytaj więcej...

Projekt staje si? faktem

Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o

W sobot?, 2 lutego 2013 r., o godz. 15.00, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach nast?pi otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" urz?dzanej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic z okazji 500 - lecia Kaczor i Roku Wiary. W?ród mediów podaj?cych informacj? o wystawie jest Internetowy...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

    Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic oraz Szkoła Podstawowa w Kaczorach zapraszają mieszkańców Gminy Kaczory na obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość odbędzie się w sobotę, 28 grudnia 2019 r., o godz....

    Czytaj więcej...