5000 - 291- 220 - 100 - 63 - 33 - 24 - 12 - 5 - 3 - 0,50

Ma?a statystyka czyli wystawa na 500 - lecie Kaczor w liczbach.

Do 24 lutego 2013 r. w kaplicy ko?cio?a pw. b? F.Siedliskiej w Kaczorach czynna jest wystawa Stowarzyszenia Przyjció? Kaczor i Okolic z okazji 500-lecia Kaczor "Wiara naszych przodków - co przetrawa?o". Poni?ej kilka liczb, które w matematycznej pigu?ce daj? obraz ekspozycji. 5000 ludzi zosta?o ochrzczonych wod? zaczerpni?t? z chrzcielnicy udost?pnionej...

Czytaj więcej...

Dok?d prowadz? ?lady Przewodnika

Przewodnik Katolicki o wystawie na 500-lecie Kaczor

...

Czytaj więcej...

Tylko 10 dni

500-lecie Kaczor. Wystawa Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o.

Jeszcze przez 10 dni mo?na w ko?ciele pw. b?. F.Siedliskiej w Kaczorach ogl?da? wystaw? „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", przygotowan? przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic na 500-lecie Kaczor. Wystawa czynna jest do niedzieli, 24 lutego 2013 r. (w??cznie). Zwiedza? j? mo?na przed wszystkimi Mszami ?w. i po nich....

Czytaj więcej...

Ars sacra: verbum et musica

Wiara naszych przodkw - co przetrwa?o. 500-lecie Kaczor. Cz. II

Osoby przyby?e 2 lutego 2013 r. do ko?cio?a pw. b?. F. Siedliskiej w Kaczorach na otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", zorganizowanej w Roku Wiary przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ramach obchodów 500-lecia Kaczor, po cz??ci historycznej uczestniczy?y w programie artystycznym. Patronat merytoryczny nad wystaw? sprawuje...

Czytaj więcej...

Pierwsza taka w Kaczorach...

Wiara naszych przodkw co przetrwa?o. 500-lecie Kaczor. Cz. I

Setki osób przyby?y w sobot? 2 lutego 2013 r. w ?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej, do ko?cio?a pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach na otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o". W Roku Wiary wystaw? zorganizowa?o Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w ramach obchodów 500- lecia Kaczor. Patronat merytoryczny nad wystaw?...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • ?ciskam ca?? Rodzin? ?abostowiakw

    Kontynuuj?c prezentacj? wspomnie? o ?abostowie, publikujemy tekst, który przes?a? Pan Ryszard Preuss. Dzi?kujemy Autorowi za barwne i pe?ne emocji wspomnienie. Witam bardzo serdecznie! Z ogromn? rado?ci? i wzruszeniem klikn??em na...

    Czytaj więcej...