20 lipca 2013 r.: promocja historycznego albumu o Kaczorach i okolicy

Ksi??ka na 500-lecie Kaczor

Ksi??ka z archiwalnymi fotografiami Kaczor i okolic, wydana w ramach obchodów 500-lecia Kaczor, ujrzy ?wiat?o dzienne w sobot?, 20 lipca 2013 r. Szczegó?y na plakacie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic:...

Czytaj więcej...

Fotograficzno - historyczne ?ledztwo

Album na 500-lecie Kaczor

W?ród zdj??, do których dotarli cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic przygotowuj?cy publikacj? albumu „Kaczory i okolice na starych fotografiach", s? takie, o których nie ma ?adnych informacji. Przestawiamy 3 spo?ród fotografii zdobytych przez Bogdana Lacha. Nie wiemy, gdzie i kiedy zosta?y zrobione ani kogo przedstawiaj?. Nie wiemy nawet, czy...

Czytaj więcej...

Kaczory i okolice na starych fotografiach

Ksi??ka na 500-lecie Kaczor

Dobieg?y ko?ca prace redakcyjne nad albumem ze starymi fotografiami Kaczor i okolic. Oko?o 220 fotografii (przewa?aj? zdj?cia sprzed 1939 r.) podzielono na kilka tematycznych dzia?ów. Znakomita wi?kszo?? fotografii zostanie upubliczniona po raz pierwszy. Fotografie mieszka?ców Kaczor i miejscowo?ci s?siednich pokazuj? ich w grupie uczniów, przy pracy, na procesji Bo?ego Cia?a,...

Czytaj więcej...

Nowy sztandar dla OSP Kaczory

90-lecie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Kaczorach

W 2013 roku obchodzimy jubileusz 500-lecia Kaczor.  W ten jubileusz wpisuje si? wyra?ona mniejsz? liczb?, ale bardzo wa?na 90. rocznica utworzenia w Kaczorach stra?y po?arnej. Z okazji tej rocznicy kaczorska Ochotnicza Stra? Po?arna, 16 czerwca 2013 r., otrzyma?a nowy sztandar. W uroczysto?ci po raz ostatni uczestniczy? sztandar ufundowany na 50-lecie...

Czytaj więcej...

Majwka 2013: na 500-lecie Kaczor

Czy odnowi si? tradycja majowych spotka??

...

Czytaj więcej...

Podobne tematy