Ju? w r?kach czytelnikw

Album na 500-lecie Kaczor

Od ?piewu Roty rozpocz??a si? 20 lipca 2013 r., w ko?ciele pw. b?. F.Siedliskiej Kaczorach, uroczysto?? promocji wydanego przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic albumu „Kaczory i okolice na starych fotografiach" wydanego w roku 500-lecia Kaczor. Album na 108 stronach prezentuje w 12 rozdzia?ach ok. 220 fotografii. Znakomita wi?kszo?? zdj??...

Czytaj więcej...

W oczekiwaniu na nowych w?a?cicieli...

Promocja albumu fotograficznego o Kaczorach i okolicach. To ju? dzisiaj!!!

Wydany przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic album „Kaczory i okolice na starych fotografiach" trafia do r?k czytelników. Promocja tego wydawnictwa, opracowanego na 500-lecie Kaczor, odb?dzie si? w sobot?, 20 lipca 2013 r., o godz. 19.00, w ko?ciele pw. b?. F.Siedliskiej w Kaczorach. Na 108 stronach umieszczono 220 fotografii. Zapraszamy!!!...

Czytaj więcej...

100. rocznica katastrofy lotniczej pod Kaczorami

17 lipca 1913 r. Sterowiec SL-1 rozbity pod Kaczorami

Sterowiec Sch?tte-Lanz 1, czyli SL-1, pierwszy lot odby? w pa?dzierniku 1911 r., w grudniu 1912 r. przej?ty zosta? przez armi? niemieck?. W chwili wybuchu I wojny ?wiatowej armia niemiecka mia?a 11 sterowców. SL-1 nie doczeka? jednak wojny, bo swój lotniczy ?ywot zako?czy? pod Kaczorami 17 lipca 1913 r. Przedstawiamy dwie...

Czytaj więcej...

Internetowa statystyka

P? roku witryny www.mojekaczory.pl

Za kilka dni up?ynie pó? roku od otwarcia witryny www.mojekaczory.pl. Z tej okazji przedstawiamy ma?? statystyk?. Pierwsze osoby odwiedzi?y nas 18 stycznia 2013 r. Tych osób by?o 31. Najwi?cej odwiedzin by?o: 4 lutego 2013 r.: 90 7 maja 2013 r.: 85 20 maja 2013 r.: 84 Te maksymalne liczby maj?...

Czytaj więcej...

20 lipca 2013 r.: promocja historycznego albumu o Kaczorach i okolicy

Ksi??ka na 500-lecie Kaczor

Ksi??ka z archiwalnymi fotografiami Kaczor i okolic, wydana w ramach obchodów 500-lecia Kaczor, ujrzy ?wiat?o dzienne w sobot?, 20 lipca 2013 r. Szczegó?y na plakacie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic:...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Pobrka Wielka w ksi??kowej monografii

    Licz?ca ok. 400 mieszka?ców Pobórka Wielka obchodzi w 2017 roku 590. rocznic? istnienia. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi ukaza?a si? bowiem w 1427 roku. Jubileusz zosta? upami?tniony ksi??k? „Pobórka Wielka". Jej autork?...

    Czytaj więcej...