Modele samolotw, sterowca i pojazdw obok prawdziwych mercedesw

Wystawa w roku 500-lecia Kaczor

Blisko 300 modeli samolotów, lokomotyw, pojazdów wojskowych i cywilnych, budowli, okr?tów a nawet postaci filmowych, na zaproszenie SPKiO, przywioz?o do Kaczor 8 cz?onków Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych (ISMR). Wystawa modeli odby?a si? 20 pa?dziernika 2013 r., w ramach obchodów 500-lecia Kaczor, w salonie samochodowym Aleksandry i Marka Zenelów (Kaczory, ul....

Czytaj więcej...

Samoloty i sterowiec w Kaczorach

Wystawa modeli: niedziela, 20 pa?dziernika 2013 r.

Zapraszamy na wystaw? modeli samolotów i pojazdów militarnych wykonanych przez cz?onków Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych. Wystawa odb?dzie si? w niedziel?, 20 pa?dziernika 2013 r., w godz. 10.00 - 15.00, w nowo otwartym salonie Aleksandry i Marka Zenelów: Kaczory, ul. Pilska 8A. Wst?p: wolny. W?ród eksponatów prezentowany b?dzie model sterowca Sch?tte-Lanz...

Czytaj więcej...

Ca?a wie? go?ci?a Krlow? Polski

35 lat temu przez gmin? Kaczory wedrowa? obraz Matki Boskiej

W latach 1953 -1956 przebywaj?cy w wi?zieniu Prymas Polski kard. Stefan Wyszy?ski opracowa? plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysi?clecia Chrztu Polski. Istotn? cz??ci? tych przygotowa? sta?a si? peregrynacja kopii Obrazu Matki Bo?ej z Jasnej Góry. Kopia Cudownego Obrazu rozpocz??a sw? pielgrzymk? po Polsce 29 sierpnia 1957 roku od archikatedry...

Czytaj więcej...

Wystawa modeli samolotw i pojazdw militarnych

Salon Aleksandry i Marka Zenelw otwiera swoje podwoje

W trwaj?cym jeszcze roku 500-lecia Kaczor zapraszamy na wystaw? modeli samolotów i pojazdów militarnych wykonanych przez cz?onków Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych. Wystawa odb?dzie si? w niedziel?, 20 pa?dziernika 2013 r., w godz. 10.00 - 15.00, w nowo otwartym salonie Aleksandry i Marka Zenelów: Kaczory, ul. Pilska 8A. Wst?p: wolny. Uwaga!...

Czytaj więcej...

Wojciech Kicman w Kaczorach

Towarzystwo Pami?ci Powstania Wielkopolskiego

W poniedzia?ek, 23 wrze?nia 2013 r., o godz. 18.00, w siedzibie SPKiO (Kaczory, ul. Ko?cielna 18), odb?dzie si? spotkanie z Wojciechem Kicmanem, cz?onkiem Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego, poszukiwaczem ?ladów i znawc? Powstania, które obj??o tak?e nasze tereny a jego uczestnicy spoczywaj? na naszych cmentarzach. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich ch?tnych....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • ?P. MA?GORZATA GRZESIUK

    Z wielkim smutkiem i ?alem informujemy, ?e 26 wrze?nia 2014 r. zmar?a nasza Kole?anka Ma?gorzata Grzesiuk. W Stowarzyszeniu Przyjació? Kaczor i Okolic by?a osob? odpowiedzialn? za prowadzenie dokumentacji. Rodzinie i...

    Czytaj więcej...